Ledan/ARKA

POBYT     DŁUGOTERMINNOWY


Odpowiadając na potrzeby osób, które pragną w spokoju, z dala od trosk, cieszyć się życiem i godnie mieszkać wśród życzliwych i gotowych do pomocy ludzi, utworzyliśmy pod marką i na terenie ośrodka LeDan obiekt przygotowany dla osób, które okresowo lub stale potrzebują pomocy osób trzecich ale mimo to chcą zachować samodzielność, prywatność i niezależność. 

Obiekt ten nosi nazwę DOM MIESZKALNY ARKADzięki odciążeniu od codziennych obowiązków (zakupów, gotowania, sprzątania itp.) mieszkańcy zyskują czas na cieszenie się życiem aurą nadmorskiego klimatu i korzystanie ze zdrowotnych właściwości jodu. 

Naszym celem jest dbałość i troska o jakość życia naszych Pensjonariuszy oraz zapewnienie im jak najlepszych warunków mieszkalnych.

W ramach usprawniania funkcjonalności naszych Pensjonariuszy stosujemy programy:

  • poprawy funkcji ruchowych,

  • reedukacji postawy ciała,

  • nauki prawidłowych wzorców ruchowych i ich wykorzystywania w codziennych czynnościach,

  • normalizacji napięcia mięśniowego,

  • treningu równowagi i orientacji w przestrzeni,

  • treningu ogólnej wydolności i sprawności organizmu,

  • ćwiczeń plyometrycznych,

  • dostosowywania pomocy ortopedycznych